LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Legitymacja potwierdza status osoby niepełnosprawnej oraz prawo do korzystania z ulg i uprawnień przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, m. in. do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej (pociągi, autobusy), bez konieczności okazywania orzeczenia.

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność bądź dokumentującej stopień niepełnosprawności – DRUK WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ.
  • kserokopię ważnego i prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60. roku życia.

Jeśli osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Udostępnij: