Dokumenty do pobrania – Orzeczenia o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto 84 8350 0004 0000 9009 2000 0100 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: opłaty za kartę parkingową dla … (tu podać pełne nazwisko osoby uprawnionej).