KONKURS OFERTOWY: WSPIERANIE RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/909/23 z dnia 09.02.2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.” 

ogłoszenie

formularz oferty

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego