KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PCPR OD DNIA 21.04.2020 ROKU

Informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, że z dniem 22 kwietnia 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii par. 13 ust. 1 pkt .1 i 2 obsługa będzie dotyczyła wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wykonywanych przez PCPR w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. W związku z tym należy: 

  • wnioski, podania należy składać do skrzynki umieszczonej przed głównym wejsciem do budynku w godz. 8:00 do 14:30 lub za posednictwem Poczty Polskiej.
  • formularze wniosków dostępne są na stronie www.pcprwejherowo.pl w zakładce „Druki do pobrania”.
  • wszelkie informacje z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej udzielane są pod numerem telefonu 58-672-40-63 wew. 30 w godzinach od 800 do 1500. 

Jednocześnie nadmieniamy, że Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny z określonym Zespołem pod numerami telefonów:

  1. sprawy dotyczące pieczy zastępczej 58-672-40-63 wew. 30, 33
  2. sprawy dotyczące przemocy w rodzinie, prób lub myśli samobójczych, nagłej choroby lub utraty osób bliskich 790-481-681

Umówieni Interesanci wchodzą do siedziby wyłącznie wyposażeni w maseczkę i rękawiczki ochronne po wcześniejszej dezynfekcji.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować