JAK WSPIERAĆ OSOBY PO DOŚWIADCZENIACH TRAUMY

W związku z trwającą w Ukrainie wojną oraz obecnością milionów osób uchodźczych na terenie Polski wydaje się, że w najbliższym czasie bardzo potrzebna będzie nam wiedza dotycząca traumy oraz zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (tzw. PTSD oraz Complex PTSD). Zapraszam zatem do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego, czym jest trauma, jak funkcjonuje osoba po doświadczeniu traumy i jak możemy wspierać takie osoby.

Informacje zostały przygotowane przez psychologa PCPR Panią Katarzynę Parchem.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków

Konkurs na placówkę typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/725/23 z dnia 21.03.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy