shiny white and gray background with wavy lines

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WEJHEROWIE.

W ramach działalności Punktu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które: Od 1 lutego 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja…

Czytaj dalejLOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WEJHEROWIE.