PROGRAM OSŁONOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizuje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023, projekt „Dostępni i skuteczni”.

W ramach projektu PCPR realizuje następujące zadania:

  1. Dostosowanie i wyposażenie pokoju przyjaznego dzieciom, który będzie miejscem do wysłuchań dzieci oraz diagnozy przemocy, a także do działań wspierających dzieci i terapeutycznych – zobacz tutaj;
  2. Przeprowadzenie dla min. 10 dzieci diagnoz i opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia terapeutycznego przez specjalistów;
  3. Objęcie 10 dzieci treningiem umiejętności społecznych prowadzonym przez specjalistów;
  4. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci w obszarze radzenia sobie z trudnościami w opiece nad dziećmi, które doznały przemocy;
  5. Podniesienie kompetencji specjalistów (psychologów) poprzez udział w dwustopniowym kursie przeciwdziałania przemocy i pracy z ofiarami przemocy;
  6. Szkolenie dla kadr pomocy społecznej w zakresie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

Całkowita wartość programu „Dostępni i skuteczni” to 114 872,00 zł, z czego 74 700,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Udostępnij: