shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/856/23 z dnia 31.10.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT
shiny white and gray background with wavy lines

[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nabór zakończony - informacja o wyniku do pobrania w → pliku PDF. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędniczeZastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy…

Czytaj dalej[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/857/23 z dnia 31.10.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. ,,Prowadzenie na terenie powiatu wejherowskiego domu pomocy…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT