Zespół PON

Beata Ostrowska
(Kierownik Zespołu)
tel. 58 672-40-63 wew. 26, beata.ostrowska@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Ewa Tederko
(Zastępca Kierownika)
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami IIItel. 58 672-40-63 wew. 26, ewa.tederko@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Mateusz RudźkoAktywny Samorząd, System Obsługi Wsparciatel. 58 672-40-63 wew. 44, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Emilia HinckeDomy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy tel. 58 672-40-63 wew. 44, emilia.hincke@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Kamila ŻuchlińskaOpieka wytchnieniowa, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, uprawnienia osób z niepełnosprawnościamitel. 58 672-40-63 wew. 53, kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Ewa RojewskaDofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do sprzętu rehabilitacyjnegotel. 58 672-40-63 wew. 15, ewa.rojewska@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Anna Czajkowska- SiedliskaDofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siętel. 58 672-40-63 wew. 44, anna.czajkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Lucyna BłaszkowskaDofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnymtel. 58 672-40-63 wew. 15, lucyna.blaszkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Karolina Rosenkranztel. 58 672-40-63 wew. 53, karolina.rosenkranz@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Aleksandra MalinowskaWarsztaty terapii zajęciowej, dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do sprzętu rehabilitacyjnegotel. 58 672-40-63 wew. 15, aleksandra.malinowska@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Dagmara SzulcDofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychtel. 58 672-40-63 wew. 53, dagmara.szulc@pcprwejherowo.plPokój nr 25

Udostępnij: