Zespół PON


Katarzyna Naplocha
III Zastępca Dyrektora PCPRtel. 58 672-40-63 wew. 26, katarzyna.naplocha@pcprwejherowo.plPokój nr 24

Beata Ostrowska
Kierownik Zespołutel. 58 672-40-63 wew. 26, beata.ostrowska@pcprwejherowo.plPokój nr 24

Ewa Tederko
Zastępca Kierownikatel. 58 672-40-63 wew. 26, ewa.tederko@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Mateusz RudźkoAktywny Samorząd, System Obsługi Wsparciatel. 58 672-40-63 wew. 44, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Emilia HinckeDomy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, Dostępne mieszkanie, Mieszkanie dla absolwenta tel. 58 672-40-63 wew. 44, emilia.hincke@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Kamila ŻuchlińskaOpieka wytchnieniowa, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, uprawnienia osób z niepełnosprawnościami, Aktywny Samorządtel. 58 672-40-63 wew. 53, kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Ewa RojewskaDofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do sprzętu rehabilitacyjnegotel. 58 672-40-63 wew. 15, ewa.rojewska@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Anna Czajkowska- SiedliskaDofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siętel. 58 672-40-63 wew. 44, anna.czajkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Lucyna BłaszkowskaDofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnymtel. 58 672-40-63 wew. 15, lucyna.blaszkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Aleksandra WawrzynkowskaProgram Wyrównywania Różnic Między Regionami III, dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnegotel. 58 672-40-63 wew. 15, aleksandra.wawrzynkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Dagmara SzulcDofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnychtel. 58 672-40-63 wew. 15, dagmara.szulc@pcprwejherowo.plPokój nr 21
Beata Drewczyńskapomoc administracyjnatel. 58 672-40-63 wew. 53, beata.drewczynska@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Dominika Bobruckapomoc administracyjnael. 58 672-40-63 wew. 53, dominika.bobrucka@pcprwejherowo.plPokój nr 25

Udostępnij: