ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W ZWIĄZKU Z COVID-19 OD 25.05.20R.

 1. WNIOSKI, PODANIA, PISMA, ORAZ WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU DO CENTRUM LUB PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ.
 2. REKOMENDUJE SIĘ ZAŁATWIANIE WSZELKICH SPRAW ZA POSREDNICTWEM ZDALNYCH ŚRODKÓW PRZEKAZU TJ. TELEFONICZNIE, E-MILOWO
 • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKACJI, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, DOFINASOWANIA DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH   POD NR TEL. 58 672 17 60  LUB DROGĄ E-MAIL : pon@pcprwejherowo.pl
 • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, DOFINASOWANIA DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH   RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM  SYSTEMU OSBSŁUGI WSPARCIA ( www: sow.pfron.org.pl ) PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU PRZEZ PROFIL ZAUFANY.

 • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  POD NR TEL. 58 672 27 02 WEW. 19 LUB DROGĄ E-MAIL : kancelaria@pcprwejherowo.pl
 • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POD NR TEL. 58 672 40 63 WEW.30 LUB DROGĄ E-MAIL: rz@pcprwejherowo.pl
 • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POD NR TEL. 58 672 40 63 WEW.30 LUB DROGĄ E-MAIL: ip@pcprwejherowo.pl
 • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW POD NR TEL. 58 672 40 63 WEW.42 LUB DROGĄ E-MAIL: zs@pcprwejherowo.pl
 • W SPRAWACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POD NR TEL. 58 672 40 63 WEW.34 lub 37 LUB DROGĄ E-MAIL: cik@pcprwejherowo.pl
 1. WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE : pcprwejherowo.pl W ZAKŁADCE „ Druki do pobrania”.
 2. W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO KONTAKTU W SIEDZIBIE CENTRUM NALEŻY OMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE NA OKREŚLONĄ GODZINĘ, PRZYBYĆ NA SPOTKANIE PUNKTUALNIE, BEZ UDZIAŁU OSÓB POSTRONNYCH, CHYBA ŻE WYMAGA TEGO STAN ZDROWIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POMOC.
 3. W SIEDZIBIE CENTRUM PRZYJMOWANI BĘDĄ KLIENCI BEZ WIDOCZNYCH OBJAWÓW CHOROBY, POSIADAJĄCY MASECZKĘ ORAZ RĘKAWICE JEDNORAZOWE.
 4. ZACHĘCAMY DO ZAŁATWIANIA SPRAW Z WYKORZYSTANIEM OPERATORA POCZTOWEGO, E-MAIL, E-PUAP.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego