UWAGA STUDENCI!!!

Rozpoczyna się druga część naboru wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON. Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 można składać od 2 września do 10 października 2020 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Jednocześnie przypominany, że wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) Kserokopia/ skan orzeczenia o niepełnosprawności.
2) Zaświadczenie z uczelni.
3) Informacja o przetwarzaniu danych.
4) Zaświadczenie od pracodawcy.

Wzory załączników wymaganych do wniosku:
zaświadczenie z uczelni
informacja RODO, oświadczenia MII
zaświadczenie od pracodawcy

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (poniższy filmik wyjaśnia, jak można założyć Profil Zaufany).

W związku z ograniczeniami w obsługiwaniu klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszelkie zapytania dotyczące programu „Aktywny samorząd” można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adresy mailowe: ewa.tederko@pcprwejherowo.pl, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerami telefonów 607 101 093, 58 672 40 63 wew. 44 lub 26.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować