UWAGA STUDENCI!!!

Rozpoczyna się druga część naboru wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON. Wnioski dotyczące semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 można składać od 1 września do 10 października 2021 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Jednocześnie przypominany, że wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) Kserokopia/ skan orzeczenia o niepełnosprawności.
2) Zaświadczenie z uczelni.
3) Informacja o przetwarzaniu danych.
4) Zaświadczenie od pracodawcy.

Wniosek oraz wzory wymaganych załączników:
wniosek MII
oświadczenia MII
zaświadczenie z uczelni
zaświadczenie od pracodawcy
oświadczenie pełnomocnika

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W związku z ograniczeniami w obsługiwaniu klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszelkie zapytania dotyczące programu „Aktywny samorząd” można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adres mailowy: mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerami telefonów: 607 101 093, 58 672 40 63 wew. 44.


Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,