UWAGA STUDENCI!!!

Rozpoczyna się druga część naboru wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON. Wnioski dotyczące semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 można składać od 1 września do 10 października 2021 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Jednocześnie przypominany, że wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) Kserokopia/ skan orzeczenia o niepełnosprawności.
2) Zaświadczenie z uczelni.
3) Informacja o przetwarzaniu danych.
4) Zaświadczenie od pracodawcy.

Wniosek oraz wzory wymaganych załączników:
wniosek MII
oświadczenia MII
zaświadczenie z uczelni
zaświadczenie od pracodawcy
oświadczenie pełnomocnika

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W związku z ograniczeniami w obsługiwaniu klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszelkie zapytania dotyczące programu „Aktywny samorząd” można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adres mailowy: mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerami telefonów: 607 101 093, 58 672 40 63 wew. 44.


Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

                                                                                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępcy Dyrektora PCPR w Wejherowie 1. Wykonywanie zadań związanych

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr