UWAGA!!! RUSZA NABÓR W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie jako realizator programu „Aktywny samorząd” uruchamia nabór wniosków w obu modułach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
MODUŁ I od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2020 r.
MODUŁ II od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

W związku z ograniczeniami w obsługiwaniu klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszelkie zapytania dotyczące programu „Aktywny samorząd” można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adresy mailowe: ewa.tederko@pcprwejherowo.pl, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerem telefonu 607 101 093.

W odpowiedzi na ograniczenia wprowadzane na uczelniach z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że w przypadku trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki) potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator programu ma możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu, gdy będzie możliwość uzyskania wymaganego dokumentu.

Listy załączników wymagane do złożenia wniosków: Listy załączników Moduł I

Poniżej wzory załączników koniecznych do złożenia wniosku:
Moduł I
Obszar A, Zadanie 1 i 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
informacja RODO, oświadczenia A1, A4
zaświadczenie lekarskie zadanie A1 ruch
zaświadczenie lekarskie zadanie A4 słuch
Obszar A, Zadanie 2 i 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
informacja RODO, oświadczenia A 2,3
zaświadczenie do wniosku A2 ruch
zaświadczenie do wniosku A3 słuch
—————————————————————————————————————-
Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
informacja RODO, oświadczenia B
zaświadczenie do wniosku B1 ruch
zaświadczenie do wniosku B1, B3 wzrok
zaświadczenie do wniosku B4 słuch
Obszar B, Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
informacja RODO, oświadczenia B
zaświadczenie do wniosku B2 ruch
zaświadczenie do wniosku B2 słuch
zaświadczenie do wniosku B2 wzrok
Obszar B, Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
informacja RODO, oświadczenia B
zaświadczenie do wniosku B5 ruch
zaświadczenie do wniosku B5 słuch
zaświadczenie do wniosku B5 wzrok
—————————————————————————————————————-
Obszar C, Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
informacja RODO, oświadczenia C 1
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 1
Obszar C, Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek AS C2
informacja RODO, oświadczenia C 2
Obszar C, Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
informacja RODO, oświadczenia C 3
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 3
Oferta specyfikacji i kosztorysu protezy C3
Obszar C, Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
informacja RODO, oświadczenia C4
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 4
Oferta specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4
Obszar C, Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
informacja RODO, oświadczenia C 5
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 5
—————————————————————————————————————-
Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
informacja RODO, oświadczenia D

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
zaświadczenie z uczelni
Informacja RODO i oświadczenia
zaświadczenie od pracodawcy

Z aktualną wersją programu oraz „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi…” można zapoznać się pod tym adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

INFORMACJE DLA  WNIOSKODAWCÓW W MODULE I
W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓWUdostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,