Wysokość świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku do dnia 31 maja 2024 roku uległy zmianie kwoty świadczeń m. in. dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i wynoszą:

  1. Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej – nie mniej niż 681,00 zł.
  1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.486,00zł.
  1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  1. nie mniej niż  8.968,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  2. nie mniej niż 4.486,00zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,
  3. nie mniej niż 2.244,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
  4. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 2.039,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 4.077,00 zł.


Zmiana kwot świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2024 r. od dnia 1 czerwca 2024 roku ulegają zmianie kwoty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

      1.      Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej – nie mniej niż 759,00 zł.

 2.      Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.998,00 zł.

 3.      Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

a)      nie mniej niż  9.991,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b)      nie mniej niż 4.998,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,

c)      nie mniej niż 2.500,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 4.      Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 2.272,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności nie mniej niż 4.542,00 zł.


Udostępnij: