SPOTKANIE INFORMACYJNE W LUZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po raz kolejny zorganizowało  spotkanie informacyjne dla  mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, które odbyło się 29 marca 2023 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia TON.

Tematem spotkania były  programy skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych  realizowane w Powiecie Wejherowskim oraz dofinansowania ze  środków finansowych PFRON. Seniorom przekazano praktyczne informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.  Spotkanie było okazją do promocji programów PFRON „Aktywny Samorząd” , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”- Dostępne mieszkanie, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”- Mieszkanie dla absolwenta, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Powiat Wejherowski przystępuje po raz kolejny do opracowania  Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034  w związku z czym przedstawiono Seniorom informacje na temat prac podjętych w tym zakresie.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania przysłuchujący się prezentującym pracownikom PCPR.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować