SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków polityki społecznej Powiatu w zakresie wsparcia seniorów w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych, programów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych  realizowanych w Powiecie Wejherowskim oraz dofinansowania ze środków finansowych PFRON.

Osobom obecnym na spotkaniu przekazano praktyczne informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.  Spotkanie było okazją do promocji programów PFRON „Aktywny Samorząd” , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”- Dostępne mieszkanie, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”- Mieszkanie dla absolwenta, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Powiat Wejherowski przystępuje po raz kolejny do opracowania  Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034 przedstawiono Seniorom informacje na temat prac podjętych w tym zakresie.

PCPR w Wejherowie w najbliższym czasie planuje kolejne spotkania informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Na zdjęciu widać uczestników spotkania wypełniających ankiety dotyczące sytuacji i potrzeb osób starszych mieszkających w Powiecie Wejherowskim.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować