REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego (1 etat) w Zespole ds. Świadczeń.

Szczegóły ogłoszenia dostępne w pliku do pobrania.

Termin składania dokumentów – 27 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do PCPR).

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja  na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w Zespole Świadczeń” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie