REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego (1 etat) w Zespole ds. Świadczeń.

Szczegóły ogłoszenia dostępne w pliku do pobrania.

Termin składania dokumentów – 27 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do PCPR).

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja  na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w Zespole Świadczeń” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

Mieszkanie dla absolwenta

Powiat Wejherowski w roku 2022 przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.  finansowanego z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z SOW

Zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia z uwagi na to, że znacznie ułatwia to zarówno komunikację z pracownikami PCPR, jak