PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że do dnia 20 października 2023 roku prowadzi nabór uczestników do programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób, które wcześniej ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, zarówno w edycji danego roku kalendarzowego jak i lat poprzednich.

Program przeznaczony będzie dla: mężczyzn  i  kobiet,  zgłaszających  się  do programu samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów i instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowane są w pracę z osobami z obszaru przemocy domowej.

Zajęcia prowadzone będą w okresie od października do grudnia w siedzibie PCPR ul. Sobieskiego 279A.

Udział w programie jest nieodpłatny

Formularz zgłoszeniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do 20 października 2023 roku za pośrednictwem poczty, lub wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych do siedziby Centrum.

Zapraszamy do udziału w Programie

Udostępnij: