Program psychologiczno-terapeutyczny 2022

Program psychologiczno-terapeutyczny 2022

W związku założeniami Programu Psychologiczno-Terapeutycznego zawartymi w uchwale nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w dniach 20-27 września 2022 r. prowadzony jest nabór uczestników do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego.

Program przeznaczony jest dla osób, które legitymują się zaświadczeniem ukończenia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w tegorocznej edycji oraz w latach ubiegłych. Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn.

Podstawowym celem Programu Psychologiczno-Terapeutycznego jest utrzymanie wypracowanych prawidłowych wzorców zachowań.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie PCPR przy ul. Jana III Sobieskiego 279A, natomiast termin oraz godziny zajęć ustalone zostaną po zakończeniu rekrutacji.
  W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z Mirosławem Bigot tel. 536877712 lub miroslaw.bigot@pcprwejherowo.pl

Udostępnij: