Program psychologiczno-terapeutyczny 2021

Program psychologiczno-terapeutyczny 2021

Do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego w 2021 r. zgłosiły się trzy osoby, ostatecznie jedna osoba zrezygnowała z udziału w PPT. W Programie udział wzięły osoby, które legitymowały się ukończeniem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2021 r. Uczestnicy PTT poddani byli wstępnej i pogłębionej diagnozie, podpisali kontrakty oraz uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach terapeutycznych. Program był realizowany w oparciu o autorskie założenia terapeutyczne dla poszczególnych uczestników.

Osoby, które skorzystały z PPT w 2021 r. miały potrzymać dotychczasowo wypracowane kompetencje psychospołeczne, a także wzmocnić w celu wyeliminowania zachowań przemocowych.

Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z 14 godzin wsparcia, natomiast jeden z uczestników, skorzystał z 12 godzin.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 9000 zł, niewykorzystaną część dotacji zwrócono z uwagi na brak zainteresowania przez mieszkańców powiatu wejherowskiego. 

Udostępnij: