PROGRAM PON

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych stanowi lokalny element polityki powiatu wejherowskiego wobec osób niepełnosprawnych i jest programem operacyjnym powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Główne cele programu to:

 • zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie potencjału zawodowego i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie pomocy wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • powołanie koalicji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli  podmiotów  realizujących działania  na rzecz osób niepełnosprawnych.

Założenia programu opracowano w oparciu o dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskane z jednostek pomocy społecznej działających na terenie powiatu wejherowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych wśród lokalnej społeczności.

Instytucje realizujące zadania w ramach Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Samorząd powiatowy i samorządy gminne z terenu powiatu wejherowskiego,
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie,
 • Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej gmin powiatu wejherowskiego,
 • ośrodki wsparcia WTZ oraz ŚDS,
 • domy pomocy społecznej będące jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz działające na jego zlecenie,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pełna treść dokumentu jest dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udostępnij: