POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  – o stopniu znacznym lub
  – o stopniu umiarkowanym lub
  – traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem asystencji osobistej 40 osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Kamila Żuchlińska email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 wraz z załącznikami.

Do Karty zgłoszeniowej (do pobrania tutaj) do Programu należy załączyć:

 1. Oświadczenie o wyborze asystenta,
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu,
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 4. Klauzule informacyjną w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
 5. Klauzule informacyjną RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych form pomocy usługowej. 

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 rozpoczyna się 15 lutego 2022 roku i trwa do wyczerpania środków.

Oświadczenie wskazanie
Zakres czynności
Klauzula informacyjna nr 1
Klauzula informacyjna nr 2
Oświadczenie
Regulamin realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Treść programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie