Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • finansowanie i nadzór warsztatów terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
  i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych,
 • obsługa programów celowych PFRON.

Zadania w zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:

 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,
 • obsługa  administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zadania w zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej działalności:

 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
 • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień  zawartych z zarządem powiatu wejherowskiego,
 • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
Beata OstrowskaKierownik Zespołutel. 58 672-40-63 wew. 26, beata.ostrowska@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Ewa TederkoZastępca Kierownikatel. 58 672-40-63 wew. 26, ewa.tederko@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Mateusz RudźkoStarszy referenttel. 58 672-40-63 wew. 44, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Kamila ŻuchlińskaStarszy referenttel. 58 672-40-63 wew. 44, kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Ewa RojewskaInspektortel. 58 672-40-63 wew. 15, ewa.rojewska@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Anna Czajkowska- SiedliskaStarszy referenttel. 58 672-40-63 wew. 26, anna.czajkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Lucyna BłaszkowskaPracownik socjalnytel. 58 672-40-63 wew. 15, lucyna.blaszkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Karolina RosenkranzPomoc administracyjnatel. 58 672-40-63 wew. 44, karolina.rosenkranz@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Aleksandra MalinowskaPodinspektortel. 58 672-40-63 wew. 15, aleksandra.malinowska@pcprwejherowo.plPokój nr 24

Zachęcamy do składania za pośrednictwem  Systemu SOW wniosków o dofinansowanie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON (HTTPS://SOW.PFRON.ORG.PL/). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Pod tym adresem znajdują się filmiki prezentujące najważniejsze działania, które można wykonywać za pomocą SOW: HTTPS://PORTAL-SOW.PFRON.ORG.PL/OPENCMS/EXPORT/SITES/PFRON-SOW/SOW/AKTUALNOSCI/FILMY-INSTRUKTAZOWE-MODUL-WNIOSKODAWCY/INDEX.HTML

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

Infolinia PFRON
801 233 554
(numer jest bezpłatny)

Oddział PFRON w Gdańsku
(58) 350 05 00