POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
  • realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Skład  V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 73/2019 Starosty Wejherowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

  • Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady – Piotr Pelcer – przedstawiciel Rady Powiatu Wejherowskiego,
  • Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady – Marian Wirkus – przedstawiciel Stowarzyszenia Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” w Luzinie – /od dnia 8 grudnia 2022/
  • Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady – Jacek Winogrodzki – przedstawiciel Fundacji „SZCZĘŚLIWA RODZINA” im. św. Faustyny Kowalskiej w Bojanie.
  • Członek Powiatowej Społecznej Rady Arkadiusz Raguza – przedstawiciel Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem w Wejherowie,
  • Członek Powiatowej Społecznej Rady Krystyna Dosz – przedstawiciel Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie,
  • Genowefa Małyszko – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „WSPARCIE” w Redzie,

Kadencja Rady rozpoczęła się 11.07.2019 r. i trwa 4 lata (do 10 lipca 2023 roku)

Udostępnij: