POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 • integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
 • realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Skład  VI kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 124/2023 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 września 2023 r. 

 • Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady – Piotr Pelcer – przedstawiciel Rady Powiatu Wejherowskiego,
 • Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady – Marian Wirkus – przedstawiciel Stowarzyszenia Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” w Luzinie
 • Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady – Regina Kobus– przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
  w Redzie
 • Członek Powiatowej Społecznej Rady Arkadiusz Raguza – przedstawiciel Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem
  w Wejherowie,
 • Członek Powiatowej Społecznej Rady Maria Kowalik – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
  w Rumi

Udostępnij: