ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informujemy wszystkie organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie  ze  środków PFRON na zadania z zakresu  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o nowym logo PFRON.

Udostępnij: