DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1

84-200 Wejherowo Przebendowskiego 1

tel.: 58 672 15 91

e-mail: dpswejherowo@gmail.com

www.dpswejherowo.com.pl 

Dyrektor: Alicja Hilla

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom posiada standaryzację.

Liczba miejsc: 75.

Dla mieszkańców świadczone są usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Zapewniony jest dostęp do rehabilitacji oraz do wsparcia psychologicznego. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej.

Ponadto organizowane są wydarzenia kulturalne.

Koszt utrzymania w niniejszym Domu Pomocy Społecznej w roku 2024 wynosi 7 173,00 zł.

Udostępnij: