PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1837 )
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Udostępnij: