DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Św. Jacka 14
84-200 Wejherowo

tel.: 58 672 26 00

58 672 26 01

e-mail: dpssiostrywejherowo@wp.pl

http://dpswejherowo.pl/

Dyrektor: S. Bożena Piotrowska

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Liczba miejsc: 115 w tym 32 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz 2 miejsca na umowę cywilnoprawną.

Dla mieszkańców świadczone są usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Zapewniony jest dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Ponadto prowadzona jest terapia zajęciowa oraz organizowane są wydarzenia kulturalne. Na terenie placówki mieszkańcy mogą korzystać z dużego ogrodu i placu spacerowego.

Koszt utrzymania w niniejszym Domu Pomocy Społecznej od 01 marca 2023 roku wynosi 5 850,00 zł.

Udostępnij: