DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej, w zależności od rodzaju świadczonych usług dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej, dwa powiatowe, jeden niepubliczny.  Starosta Wejherowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością:

Adresy Domów Pomocy Społecznej w powiecie wejherowskim

Dom Pomocy Społecznej
84-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1

tel./fax 058 672-15-91
mail: dpswejherowo@gmail.com
www.dpswejherowo.com.pl dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, koedukacyjny
liczba miejsc: 75
Dom posiada standaryzację
Dyrektor: Alicja Hilla

Dom Pomocy Społecznej (niepubliczny)
84-200 Wejherowo, ul. Św. Jacka 14

tel. 058 672 26 01, 058 672 26 00, fax 058 672 49 48
mail: dpssiostrywejherowo@wp.pl
www.dpswejherowo.pl dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie, chorych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
liczba miejsc: 115, w tym 32 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i 5 miejsc na umowę cywilnoprawną
Dom posiada standaryzację, jest koedukacyjny
Dyrektor: S. Bożena Piotrowska

Dom Pomocy Społecznej
84-250 Gniewino, Strzebielinek

tel./fax 058 676 76 90
mail: strzebielinek@post.pl
www.strzebielinek-dps.cba.pl                                                                                                                                     Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 182
Dom posiada standaryzację
Dyrektor: Marcin Ledke

 

Udostępnij: