ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

"Wolontariuszem może być każdy. Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka. Każdy z nas  pragnie być potrzebny. Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia"

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

  • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
  • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
  • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów
 

Osoby chętne do współpracy będą miały szanse na:

  • pomoc innym
  • podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
  • nawiązanie nowych kontaktów
  • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
  • zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kto może zostać wolontariuszem?

Poszukujemy wolontariuszy pełnoletnich. Wolontariuszem nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba taka nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Jeśli stwierdzisz, że chcesz zostać wolontariuszem to wypełnij formularz i złóż go w PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A. wraz z następującą dokumentacją:

– zaświadczeniem o stanie zdrowie umożliwiającym zapewnienie wsparcia,

– dokumentacją potwierdzającą posiadane doświadczenie i kwalifikacje,

– dowodem osobistym (do wglądu).

Następnie czekaj na kontakt i rozmowę wstępną z opiekunem wolontariatu, który pozwoli dopasować Twoje zasoby do aktualnych potrzeb dzieci i rodzin zastępczych. Może zdarzyć się, że opiekun wolontariatu poprosi Cię o potwierdzenie Twoich kwalifikacji i umiejętności stosownymi dokumentami.

Udostępnij: