Warsztaty pn. „NIE OD RAZU KRAKÓW ZBUDOWANO”

Dnia 28.12.2017. odbyły  się warsztaty dla młodzieży  klasy VII  szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Nie od razu Kraków zbudowano”- o celach
i planach edukacyjno- zawodowych.

Celem warsztatów było nabycie umiejętności trafnego poznawania i rozumienia  siebie i innych, rozwijanie umiejętności lepszego wykorzystania własnych możliwości, dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wyboru szkoły
i zawodu.
Zdobyte informacje mają pomóc  młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia trafnej i odpowiedzialnej decyzji oraz odpowiedzenia sobie na pytania co dalej, jaką wybrać szkołę średnią i w jakim zawodzie mogę w przyszłości pracować.

Udostępnij: