SUPERWIZJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Spotkania superwizji odbywają się raz w miesiącu (z wyłączeniem wakacji) – prowadzone są przez psychologa.

Czym jest superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanowienie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnienie swoich uczuć. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadomionych wcześniej uczuć i przekonać.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w superwizji:

  • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Udostępnij: