SPOTKANIE DOTYCZĄCE POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 31.10.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wejherowie odbyło się kolejne i ostatnie spotkanie dotyczące przedstawienia projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,
w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców Zastępczych, główny specjalista Starostwa Powiatowego oraz dyrektor i pracownicy PCPR.

Na spotkaniu dyrektor PCPR przedstawiła projekt opracowany na podstawie diagnozy Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań oraz limitów rodzin zastępczych.

Udostępnij: