KAJA HNATIUK – PSYCHOLOG

Ukończyła z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Sopocie, obecnie realizuje pracę doktorską związaną
z tematyką rodzinną. Terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach ( I i II stopień), aktualnie w trakcie kursu terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy). Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas stażu klinicznego
w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym w Sopocie,  w Szpitalu Specjalistycznym
w Kościerzynie oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne biorąc udział w licznych konferencjach
i szkoleniach.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej
u certyfikowanych superwizorów.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prowadzi

  • konsultacje psychologiczne i wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i opiekunów.
  • poradnictwo psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w celu wzmocnienia ich kompetencji i przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego.
  • terapię krótkoterminową indywidualną, par oraz rodzin.

Oferuje wsparcie w obszarach: trudności wychowawczo-opiekuńczych, relacji
z osobami bliskimi, kryzysów rozwojowych, wypalenia zawodowego, problemów emocjonalnych, sytuacji kryzysowych wymagających doraźnej interwencji.

 PRZYJMUJE:

PONIEDZIAŁEK 8:00-16:00

WTOREK 10:00-16:00

ŚRODA 7:30-15:30

CZWARTEK 10:00-15:00

Kontakt za pośrednictwem koordynatora ds. pieczy zastępczej lub bezpośrednio
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (3 piętro, pokój 20).

Udostępnij: