ANNA PIASKOWSKA – PSYCHOLOG

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie M. Curie – Skłodowskiej
w Lublinie, specjalność – psychologia kliniczna. Od kilkunastu lat specjalizuje się
w zakresie wspomagania rozwoju dzieci wolniej rozwijających się, z dysharmoniami rozwoju psychomotorycznego.
W swojej pracy zawodowej oprócz diagnozy i terapii indywidualnej dzieci, koncentruje się także na wspieraniu rodziców w wychowaniu oraz w sytuacjach kryzysów rodzinnych. Szczególnym obszarem zainteresowań jest udzielanie pomocy rodzicom zastępczym oraz rodzinom adopcyjnym. Współtworzyła pierwszy i jedyny w województwie pomorskim Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Dzieci z FAS
i Ich Rodziców. W pracy diagnostycznej  i terapeutycznej łączy wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą funkcjonowania człowieka z założeniami teorii przywiązania i zaburzeń więzi oraz psychotraumatologii. Doświadczenie zdobywa
w ramach pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz  w ramach gabinetu prywatnego. Swoją pracę, zarówno w zakresie diagnozy jak i terapii poddaje stałej superwizji indywidualnej i grupowej.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY:

– prowadzenie grup wsparcia,

– diagnozowanie dzieci z podejrzeniem FAS,

– metody pracy z dziećmi z FAS,

– prowadzenie szkoły dla rodziców.

PRZYJMUJE:

raz w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem koordynatora ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Udostępnij: