ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA PSA

W myśl przepisów pies asystujący jest to „odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, posiadający stosowny certyfikat”. Kojarzy się najczęściej z osobami niewidomymi, ale wyszkolone psy asystują też osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Jednym z podatków lokalnych jest opłata za psa – należy sprawdzić, czy gmina lub miasto taki podatek ustaliło. Jeśli tak, to warto wiedzieć, że z opłaty za psa są m.in. zwolnione osoby posiadające:

  • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Udostępnij: