ULGI WSTĘPU DO MUZEUM

W gronie osób uprawnionych do ulgowych biletów wstępu do muzeów państwowych znajdują się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, seniorzy, kombatanci, uczniowie i nauczyciele. Osoby uprawnione skorzystają z tego przywileju okazując pracownikowi muzeum dokument potwierdzający prawo do ulgi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ulgi w opłatach za wstęp muzeum przysługują:

  1. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
  2. kombatantom
  3. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
  4. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:>

  1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
  2. legitymacje emeryta-rencisty;
  3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  4. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
  5. dokumenty potwierdzające wiek;
  6. inne dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi.

W jednym dniu tygodnia, wybranym przez dyrektora muzeum, wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny (dla każdego zwiedzającego).

Ze względu na szczególny charakter historyczny i edukacyjny muzeów martyrologicznych wszyscy zwiedzający mają bezpłatny wstęp do następujących muzeów: Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz do Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Ceny biletów ustalają samodzielnie dyrektorzy muzeum, od nich też zależy wysokość cen biletów ulgowych.

Udostępnij: