NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: SPECJALISTA DS. KADR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. KADR

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe: magisterskie na kierunku administracja, zarządzanie,
  3. staż pracy na stanowisku ds. kadr: co najmniej 5 lat,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  7. bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),  
  8. znajomość kodeksu pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  9. umiejętność prowadzenia spraw kadrowych.

Szczegóły dostępne tutaj

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/655/22 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/623/22 Zarządu Powiatu