TELEFONY ZAUFANIA, INFOLINIE

TELEFONY ZAUFANIA

 • Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – tel. 58 301 00 00 lub 89 527 00 00
 • Kryzysowy Telefon Zaufania – tel. 116 123

INTERWENCJA KRYZYSOWA – CAŁODOBOWO

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku – tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni – tel. 58 622 22 22

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

 • Centrum Praw Kobiet – tel. ogólnopolski 600 070 717
 • Centrum Praw Kobiet oddział w Gdańsku tel. 58 341 79 15 kom. 604-590-117
 • Niebieska Linia – tel. 800 120 002
 • Policyjny Telefon Zaufania w/s Przemocy w Rodzinie – tel. 800 120 226
 • Feminoteka – tel. 888 88 33 88

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111
 • Telefon Grupy Edukatorów Seksualnych „PONTON” – tel. 22 635 93 92
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – tel. 800 100 100
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – tel. 58 718 73 68
 • ITAKA Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka lub Nastolatka – tel. 116 000
 • POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki – tel. 801 140 068

SPECYFICZNE PROBLEMY, POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • Fundacja Nagle Sami, bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich – tel. 0 800 108 108
 • Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Fundacja Itaka – tel. 22 654 70 70
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 800 199 990
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób LGBT+ – tel. 22 628 52 22
 • Gdańskie Centrum Równego Traktowania – tel. 519 544 485
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciwko Depresji – tel. 22 594 91 00
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania ITAKA – tel. 22 484 88 01
 • Stowarzyszenie ANIMO Telefon Zaufania dla Osób Doświadczających Lęku – tel. 22 270 11 65
 • Wirtualny Gabinet Psychologiczno – Pedagogiczny w Gdańsku – tel. 798 498 118/ 695 276 199/697 639 433/ 513 854 715
 • Fundacja Oparcia Społecznego A. FOSA Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Gdańsku – tel. 787 960 860 lub 790 200 282 lub 577 442 838
 • Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel. 660 765 050 lub 721 613 787

Udostępnij: