„DOM POD LAWENDAMI”  FUNDACJI DLA RODZINY „OGNISKA NADZIEI”

84-230 RUMIA
ul. Marynarska 12

tel.: 797-977-147

e-mail: dompodlawendami@wp.pl

Dyrektor:  Marzena Łada

Koordynator placówki:  Katarzyna  Płoska

Organ prowadzący placówkę: Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
z siedzibą w Gdańsku
 na zlecenie Powiatu Wejherowskiego

„Dom Pod Lawendami” jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku szkolnym
prowadzoną przez Fundację dla Rodziny „Ogniska Nadziei”.
Placówka, dzięki utworzeniu przyjaznego, stabilnego i ciepłego miejsca
oraz dzięki modelowi pracy, daje wychowankom możliwość zaspokojenia
ich podstawowych i rozwojowych potrzeb tj. poczucia bezpieczeństwa, przynależności, bliskości, rewalidacji i edukacji.
„Dom Pod Lawendami” tworzy szansę przygotowania dzieci w zakresie podstawowych czynności życiowych, nabycia norm, zachowań życia społecznego i rodzinnego, współodpowiedzialności i współdecydowania o organizacji codzienności.

Udostępnij: