Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „NASZ DOM”

84-230 Rumia
ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1

tel.: +48587713114 tel.: +48538536515
e-mail:
naszdomrumia@wp.pl

Dyrektor:  Ks. Piotr Pączkowski

Zastępca Dyrektora:  Grażyna Dzida

Organ prowadzący placówkę:
Towarzystwo Salezjańskie  Inspektoria pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile
na zlecenie Powiatu Wejherowskiego

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona
dla 12 dzieci.

Udostępnij: