Dom Rodzinny Fundacji „Rodzina Nadziei”

 84-242 LUZINO
ul. Strzebielińska 1a

tel.: (58) 672-20-06
e-mail: j.nowalinski@orange.pl

Dyrektor: Grzegorz Foppke

Zastępca dyrektora: Jarosław Nowaliński

Organ prowadzący placówkę: Fundacja „Rodzina Nadziei” z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Powiatu Wejherowskiego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona jest dla 14 dzieci.

Dom Rodzinny w Luzinie to niepubliczna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego prowadzona przez Fundację „Rodzina Nadziei”.
Placówka założona została 1 października 1991r.
W 2021r. obchodziliśmy 30-to lecie działalności.
Dom Rodzinny Fundacji „Rodzina Nadziei” w Luzinie tworzy, zgodnie
z ofertą oraz standardami obowiązującymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, właściwe dla prawidłowego rozwoju powierzonych naszej pieczy dzieci i młodzieży warunki wychowawcze, edukacyjne, zdrowotne, bytowe oraz zaspakajające ich podstawowe potrzeby,
tj. potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i przynależności.

Udostępnij: