INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO KIEROWNIK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Kierownik Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy „Kierownik Rodzinnej Pieczy Zastępczej” została wybrana: Pani Anna Basińska,  zam. Wejherowie

Uzasadnienie

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do realizacji zadań na ww. stanowisku, posiada również wymagane kwalifikacje.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/655/22 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/623/22 Zarządu Powiatu