GRUPA WSPARCIA edycja 2022 ROK

GRUPA WSPARCIA edycja 2022 ROK

W okresie od 12 kwietnia do 27 lipca 2022 roku odbyło się 16 (dwugodzinnych) spotkań Grupy wsparcia. Do uczestnictwa w zajęciach zgłosiło się 9 pań, jedna w ogóle do nich nie przystąpiła, a 3 zrezygnowały w trakcie ich trwania.

Spotkania odbywały się w środy, w godzinach 16.30 – 18.30, w sali konferencyjnej PCPR. Formuła prowadzenia zajęć była urozmaicona. Stosowano mini-wykłady, swobodne wypowiedzi w grupie, ćwiczenia w parach, w trójkach oraz wykonywane indywidualnie.

Uczestniczki podwyższyły i wzmocniły swoją samoocenę oraz odbudowały swoją moc sprawczą. Kobiety nauczyły się wybierać konstruktywne zachowania obronne. Panie na zajęciach grupy wsparcia miały możliwość uczenia się rozpoznawania swoich potrzeb i emocji. Każda z pań zwiększyła swoje umiejętności asertywne w relacjach. Panie uczestniczyły również w dwudziestogodzinnej terapii tańcem i ruchem, połączonej z warsztatami asertywności i budowania pewności siebie.

Udostępnij: