GRUPA WSPARCIA edycja 2021 ROK

GRUPA WSPARCIA edycja 2021 ROK

W okresie od 17 marca do 4 sierpnia 2021 roku odbyło się 16 (dwugodzinnych) spotkań Grupy wsparcia. Pomiędzy 24 marca a 21 kwietnia (łącznie przez 5 tygodni) miała miejsce przerwa w spotkaniach w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii Covid-19. Do uczestnictwa w zajęciach przystąpiło 6 pań i żadna nie zrezygnowała.

Spotkania odbywały się w środy, w godzinach 16.30 – 18.30, w sali konferencyjnej PCPR. Formuła prowadzenia zajęć była urozmaicona. Stosowano mini-wykłady, swobodne wypowiedzi w grupie, ćwiczenia w parach, w trójkach oraz wykonywane indywidualnie.

Uczestniczki podwyższyły i wzmocniły swoją samoocenę oraz odbudowały swoją moc sprawczą. Kobiety nauczyły się wybierać konstruktywne zachowania obronne. Panie na zajęciach grupy wsparcia miały możliwość uczenia się rozpoznawania swoich potrzeb i emocji. Każda z pań zwiększyła swoje umiejętności asertywne w relacjach. 5 kobiet, które ukończyły grupę wsparcia dla ofiar przemocy wzięły udział w warsztatach samoobrony. Zajęcia prowadzone były przez 8 tygodni raz w tygodniu po 120 minut. Uczestniczki nabyły umiejętności samoobrony w przypadku ataku fizycznego ze strony napastnika. Zapoznały się z psychologicznymi i prawnymi aspektami samoobrony. Nabrały pewności siebie po zajęciach, dla których niewątpliwie ważnym filarem były wcześniejsze oddziaływania psychologiczne w ramach grupy wsparcia.

Udostępnij: