GRUPA WSPARCIA edycja 2019 ROK

GRUPA WSPARCIA edycja 2019 ROK

W terminie od 03.01.2019r. do 12.07.2019r. zostało przeprowadzonych 25 dwugodzinnych spotkań z uczestniczkami grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania te były realizowane w zamkniętej grupie liczącej 6 kobiet i dobywały się raz w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Głównym celem grupy było zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Cele szczegółowe dotyczyły:

 • uświadomienia czym jest przemoc, jakie są jej skutki, fazy i cykle
 • zapoznania się z prawem dotyczącym przemocy
 • doświadczenie zrozumienia i wsparcia ze strony uczestników grupy
 • podwyższenie i wzmocnienie samooceny
 • odbudowanie własnej mocy sprawczej
 • nauczenie się konstruktywnych zachowań obronnych
 • rozwiniecie umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb i emocji
 • zwiększenie zachowań asertywnych w relacjach z drugą osobą
 • zdobycie umiejętności do samodzielnego, niezależnego życia
 • nauczenie się radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach
 • uniezależnienie się emocjonalnie od sprawcy przemocy
 • nauczenie się korzystania ze wsparcia społecznego i instytucjonalnego w sytuacjach zagrożenia

Uczestniczki uświadomiły sobie czym jest przemoc, poznały mechanizmy i fazy przemocy. Miały możliwość skorzystania ze spotkania z panią prawnik i zapoznania się z artykułami dotyczącymi przemocy oraz sprawami rozwodowymi. Uczestniczki podwyższyły i wzmocniły swoją samoocenę oraz odbudowały swoją moc sprawczą. Kobiety nauczyły się wybierać konstruktywne zachowania obronne. Panie na zajęciach grupy wsparcia miały możliwość uczenia się rozpoznawania swoich potrzeb i emocji. Każda z pań zwiększyła swoje umiejętności asertywne w relacjach. Niektóre uczestniczki rozwinęły                 w sobie umiejętności potrzebne do samodzielnego i niezależnego życia np.: znalazły pracę, zmieniły mieszkanie, a inne nie. Niektóre panie uniezależniły się emocjonalnie od sprawców przemocy. Wszystkie panie zdobyły umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego i instytucjonalnego w sytuacjach zagrożenia. Na zakończenie zostały wręczone im zaświadczenia o uczestniczeniu w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Udostępnij: