Elementor #3684

Program Aktywny samorząd

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program Aktywny samorząd w module I dotyczy odpowiedniej pomocy w określonych obszarach m. in.:

– obszar A dotyczy likwidacji bariery transportowej, tj. pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

– obszar B dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, tj. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń oraz naprawa sprzętu nabytego w ramach programu;

– obszar C dotyczy likwidacji barier w poruszaniu się, tj. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego, protezy lub skutera, a także pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka, protezy lub skutera;

– obszar D dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Natomiast program Aktywny samorząd w module II dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dofinansowanie ze środków PFRON na pokrycie czesnego za naukę w wybranej szkole policealnej lub uczelni wyższej, a także o uzyskanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Program Aktywny samorząd – edycja 2021

Kwota przyznana: 1 608 209,30 zł

Kwota rozliczona: 1 441 804,81 zł

Ilość osób, którym udzielono pomocy: 251

 

 

 

 

 

 

 

Program Aktywny samorząd – edycja 2020

Kwota przyznana: 1 479 573,74 zł

Kwota rozliczona: 1 280 316,15 zł

Ilość osób, którym udzielono pomocy: 241

Program Aktywny samorząd – edycja 2019

Kwota przyznana: 1 198 445,57 zł

Kwota rozliczona: 1 117 340,36 zł

Ilość osób, którym udzielono pomocy: 238

Program Aktywny samorząd – edycja 2018

Kwota przyznana: 891 599,28 zł

Kwota rozliczona: 877 378,62 zł

Ilość osób, którym udzielono pomocy: 202

Program Aktywny samorząd – edycja 2017

Kwota przyznana: 1 003 684,64 zł

Kwota rozliczona: 981 748,29 zł

Ilość osób, którym udzielono pomocy: 231

Udostępnij: