DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI 2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń do przyznania wyróżnienia „Drzewko Wdzięczności”, którego celem jest uhonorowanie instytucji, organizacji lub osób fizycznych, istotnie zaangażowanych we wsparcie mieszkanek i mieszkańców powiatu wejherowskiego.

Wyróżnienie przyznaje się w pięciu kategoriach: za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za działalność na rzecz osób starszych,  za działalność na rzecz dziecka i rodziny, za działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz za całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 15 lat.

Prawo do zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mają: organizacje pozarządowe, Rada Rodziców Zastępczych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przedstawiciele Zarządu Powiatu Wejherowskiego/Starostwa Powiatowego w Wejherowie, gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej z powiatu wejherowskiego, kuratorzy Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Kandydatury do Wyróżnienia zgłasza się pisemnie w terminie do dnia 4.11.2022 r. na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Zgłoszenie winno obejmować nazwisko lub nazwę kandydata, uzasadnienie oraz dane kontaktowe (m.in. adres, telefon) kandydata i zgłaszającego zgodnie z załączonym wnioskiem.

W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z Mirosławem Bigot tel. 536 87 77 12, mail: miroslaw.bigot@pcprwejherowo.pl

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/655/22 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/623/22 Zarządu Powiatu