DOM RODZINNY FUNDACJI „RODZINA NADZIEI” W WEJHEROWIE

84-200 WEJHEROWO

ul. Krofeya 18

tel.: (58) 572-62-91


e-mail: 

domrodzinnywejherowo@gmail.com

Dyrektor: Grzegorz Foppke

Koordynator: Małgorzata Benedyka

Organ prowadzący placówkę: Fundacja „Rodzina Nadziei” z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Powiatu Wejherowskiego

Dom Rodzinny w Wejherowie prowadzony przez Fundację „Rodzina Nadziei”
jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego
przeznaczoną dla 12 dzieci.
Placówka prowadzi działalność w formie pracy całodobowej i ciągłej.
Głównym celem placówki jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych i społecznych, a także kształtowanie dojrzałości społecznej i emocjonalnejoraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

 

Udostępnij: