Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Strzebielinek
84-250 Gniewino

tel.: 58 676 76 90

e-mail: strzebielinek@post.pl

http://www.strzebielinek-dps.cba.pl/

Dyrektor: Marcin Ledke

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Liczba miejsc: 182.

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku ulokowany jest w ośmiu parterowych budynkach pozbawionych barier architektonicznych.

Dla mieszkańców świadczone są usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Zapewniony jest dostęp do rehabilitacji. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej. Ponadto organizowane są wydarzenia kulturalne. Dom posiada standaryzację.

Koszt utrzymania w niniejszym Domu Pomocy Społecznej w roku 2024 wynosi 7 121,00 zł.

Udostępnij: